Tandläkare i Stockholm – Kungsholmen

Mitt barn känner sig oroligt inför tandläkarbesöket, vad kan jag göra?

 

Hantverkargatan

 

Att man som barn känner sig rädd för att gå till tandläkaren är inget konstigt. Ett tandläkarbesök är inget man gör varje dag och det innebär en kontrollförlust för både barn och vuxna. Du ligger ju bokstavligt talat i någon annans händer. Att ligga ”oskyddad” i en behandlingsstol utan att ha kontroll på den nya omgivningen kan vara obehagligt för vem som helst. Bristen på kontroll är också starkt sammanlänkad med att senare i livet utveckla tandvårdsrädsla.

Vi rekommenderar starkt tandläkare kungsholmen för ett behagligt möte.

 
Viktigt att minnas är också att alla är rädda ibland. Rädslan är ett sätt för kroppen att uppmärksamma faror för att kunna försvara sig och är ofta riktad mot ett särskilt hot. Själva tandvårdsrädslan kan bero på många saker. Den kan ha uppstått genom tidigare erfarenhet från tandbehandling där barnet känt sig kränkt eller har upplevt att besöket gjort ont. Det förkommer också att vuxna i barnets närhet, som själva känner rädsla inför tandläkarbesök, mer eller mindre medvetet överför denna rädsla på barnet.
Att känna rädsla inför tandläkarbesöket är vanligare hos yngre barn och ungefär vart tionde barn upplever det. Själva rädslan kan ta sig i uttryck på olika sätt, vissa barn visar det knappt alls medan andra tycker att det är så obehagligt att de vägrar.
Behandling av tandvårdsrädsla handlar, som med alla rädslor, om att skapa trygghet. Viktigt är att man har gott om tid, att barnet får en bra introduktion till både tandläkaren och behandlingen samt att risken för att behandlingen ska göra ont minimeras. I det fall barnet är blygt, inte behärskar språket eller har en funktionsnedsättning är det än viktigare att ta sig tiden att lyssna.
Som med alla rädslor, och hanteringen av dessa, stämmer rådet ju förr desto bättre. Ju tidigare barnet kan komma över sin tandvårdsrädsla desto enklare blir det. I det fall du anar att ditt barn känner rädsla inför tandläkarbesöket ska du i första hand tala om det för tandläkaren eller tandhygienisten.

Att gradvis vänja sig

För att barnet ska våga vara med om behandling är en inskolning att rekommendera. Inskolningen består ofta i att tandläkaren, steg för steg, lotsar barnet igenom olika moment. Till exempel att få tänderna undersökta med en spegel i munnen. Tandläkaren berättar först och visar hur man gör och därefter får barnet pröva på egen hand. Barnet ska hela tiden kunna avbryta genom att signalera till tandläkaren på ett sätt som man kommit överens om innan behandlingen börjar.
När barnet känner sig tryggt och den enkla behandlingssituationen fungerar bra ökas svårighetsgraden. Tandläkaren berättar och visar återigen och sedan får barnet vara med om hur detta sker i praktiken. I takt med att svårighetsgraden ökas får barnet en gradvis inskolning till respektive moment.
Den här inskolningen kan i de allra flesta fall utföras av en tandhygienist eller tandsköterska i samarbete med barnets tandläkare.
Tips och trix för att nå framgång:
* Att ta sig tid till inskolningen och låt den ta den tid det behöver. Detta är väl investerad tid för framtiden.
* Avslappningsövningar, exempelvis i form av djupa andetag och att låta barnet visualisera en plats där det känner sig tryggt.
* Att ge barnet kunskap om, och insikt i, vad det är som kommer att hända och varför det är bra för tänderna.
* Att inte förstora upp besöket utan se det som något positivt och naturligt.
* Bra att veta är att barn och ungdomar har rätt till tandvård utan att behöva betala för den till och med sista december samma år de fyller 19 år. I detta ingår i stort sett alla behandlingar och undersökningar oavsett om man går till en privat tandläkare eller till folktandvården. I några landsting gäller en högre åldersgräns.